Anhydritové sadrové potery

Liate anhydritové sadrové potery sú podlahové vrstvy, ktoré slúžia buď ako podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu alebo priamo ako nášľapná vrstva po prevedení príslušných povrchových úprav. Liaty poter je stavebný materiál, ktorý vzniká rozliatím čerstvej zmesi spracovanej špeciálnymi tyčami.

Výhody anhydridového poteru

  • zrýchlenie výstavby – výkon položenia až 1300 m2/deň
  • vysoká rovnosť poteru, bez nutnosti dodatočného vyrovnania použitímnivelačných stierok
  • pochôdznosť po cca 48 hodináchv závislosti na teplote a vlhkosti prostredia
  • zaťaženie po 4 až 8 dňoch v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia
  • menšia hrúbka poteru od 3,5 mm – menšie zaťaženie nosnej konštrukcie
  • bez dilatačných špár do 15metrov
  • rýchly a rovnomerný prenos tepla
  • nízka rozťažnosť
  • pevnosť poteru 20 až 30 MPa
  • možnosť spustenia vykurovania už po 14 dní

Cena: 4 cm hrúbka od 12 euro za m2.

Naše projekty

Máme za sebou desiatky úspešne zrealizovaných projektov

Neváhajte a zverte svoj projekt nám.

Ak máte záujem o nacenenie vášho projektu neváhajte nás kontaktovať.